... najlepšia voľba v realitách

Alfa Reality - realitná kancelária

spokojný klient silvia
spokojný klient silvia
spokojný klient pavol
spokojný klient pavol
spokojný klient silvia 1
spokojný klient silvia 1
spokojný klient pavol 1
spokojný klient pavol 1
Vyhľadávanie ()

Čo musíte vedieť, ak plánujete prenajímať nehnuteľnosť

 

Ak ste sa rozhodli, že budete prenajímať nehnuteľnosť ako fyzická osoba ste povinní oznámiť túto skutočnosť na daňovom úrade. Ten vám následne prideli daňové identifikačné číslo. Prihlásiť sa na daňovom úrade na účely dani z príjmov sa musíte najneskôr do konca kalendárneho mesiaca nasledujúcom po mesiaci, kedy ste po prvýkrát prenajali nehnuteľnosť. Znamená to, že ak začínate prenajímať od 01.06.2015, tak povinnosť registrovať sa máte najneskôr do 31.07.2015.

Ak prenajímate nehnuteľnosť ako fyzická osoba, tak platíte z prenájmu daň vo výške 19% alebo 25% podľa výšky základu dane, nakoľko príjem, ktorý máte z prenájmu nehnuteľnosti je zdaniteľný a podlieha dani z príjmov. Daň však neplatíte z celého hrubého príjmu, ale môžete si z neho odpočítať nezdaniteľnú časť i výdavky. Každý prenajímateľ si zo svojho zárobku môže odpočítať 500 eur. Ak ste na prenájme zarobili menej ako 500 eur, nemusíte vôbec tento príjem zahrnúť do daňového priznania ani z neho zaplatiť daň. V prípade, že ste zarobili viac, do daňového priznania napíšete len zárobok, ktorý túto sumu prekračuje. Napríklad ak niekto zarobil na prenájme 2 000 eur, do daňového priznania uvedie ako svoj príjem sumu 1 500 eur.

V rovnakom pomere, ako ste si znížili vďaka odpočítaniu 500 eur svoje príjmy, tak si musí znížiť aj svoje výdavky. To znamená, že ak uvádzate do daňového priznania vďaka 500-eurovej nezdaniteľnej časti 70 percent svojich príjmov, musíte uviesť takisto len 70 percent zo svojich výdavkov.

V prípade manželov, ktorí prenajímajú nehnuteľnosť v bezpodielovom spoluvlastníctve, je povinný zaregistrovať sa pre účely dani z príjmov iba ten, ktorý je ako prenajímateľ uvedený v nájomnej zmluve. Pokiaľ sú v nájomnej zmluve obaja, tak sú aj obaja povinný zaregistrovať sa na daňovom úrade. Príjmy z prenájmu nehnuteľností, ktoré plynú manželom z ich bezpodielového spoluvlastníctva, zahŕňajú obaja manželia do základu dane v rovnakom pomere, ak sa nedohodnú inak. V akom pomere si manželia rozdelia dosiahnuté príjmy z prenájmu medzi sebou, v takom pomere si delia aj výdavky vynaložené na tieto príjmy. Obaja z manželov môžu pritom využiť nezdaniteľnú sumu vo výške 500 eur. Ak spolu nezarobia viac ako tisíc eur za rok, nemusia príjem z prenájmu zdaniť.

Ak prenajímanú nehnuteľnosť vlastnia dvaja alebo viacerí ľudia v podielovom spoluvlastníctve, musia si svoj príjem, ako aj výdavky rozdeliť podľa ich spoluvlastníckych podielov. Napríklad ak tretinu prenajímaného bytu vlastní brat a dve tretiny sestra, musí brat zdaniť tretinu príjmu z prenájmu a jeho sestra dve tretiny. Rovnako si musia rozdeliť aj výdavky.

 

Sledujte nás a pripojte sa k nám ...

Novinky

30.10.2018 - Odovzdanie ďalšieho domu novému majiteľovi

Dnešné odovzdávanie ďalšieho domu jeho novému majiteľovi :) Sme vďační, že sa podieľame na...

viac >

28.09.2018 - najnovšia referencia spokojného klienta

"Ďakujeme pánovi Kakašovi a jeho manželke,za jeho veľkú profesionalitu, trpezlivosť,...

viac >

26.06.2018 - najnovšia referencia spokojného klienta

Ďakujem realitnej kancelárii Alfa Reality SK za poskytnutie profesionálnej služby, čo sa týka...

viac >

19.06.2018 - najnovšia referencia spokojného klienta

Nemám žiadne námietky a som veľmi spokojná s vašimi službami. Veľká ústretovosť, priateľstvo a...

viac >
Pošlite nám vaše info