... najlepšia voľba v realitách

Alfa Reality - realitná kancelária

Reality vs dane 2020
Vyhľadávanie ()

Daň z nehnuteľnosti je potrebné podať najneskôr do 31.01.2015

 

Pokiaľ ste v roku 2014 nadobudli nehnuteľnosť, či už kúpou, skolaudovaním, dražbou alebo zdedením, ste povinní podať daňové priznanie najneskôr do 31.01.2015.

Táto povinnosť platí u všetkých fyzických a právnických osôb, ktoré nadobudli nehnuteľnosť v priebehu roka 2014 a k 01.01.2015 sú zapísaní v katastri nehnuteľnosti, ale aj u tých, ktorí predali nehnuteľnosť v roku 2014 a k 01.01.2015 už nie sú zapísaní v katastri nehnuteľnosti. Povinnosti podanie daňového priznania majú ale aj tí, u ktorých došlo k zmene oproti minulému roku, tzn. napr. zmena výmery pozemku. Nakoľko aj táto skutočnosť má vplyv na vyrúbenie dane.

Daňou z nehnuteľnosti sa myslí daň zo stavieb, z pozemkov, z bytov a z nebytových priestorov, ktorú ukladá obec alebo mesto na základe zákona o miestnych daniach a poplatkov za komunálne odpady. Následne vypočítajú výšku Vašej dane. Jednotlivé sadzby nájdete na stránkach Vašej obce alebo mesta.

Daňové priznanie sa podáva na predpísanom tlačive. Riadne vyplnené tlačivo spolu s dokumentmi preukazujúcimi zmenu (napr. kópia rozhodnutia o povolení vkladu do katastra nehnuteľností, rozhodnutie o dedičstve a pod.). je potrebné odovzdať na mestskom alebo obecnom úrade.

Tlačivo si môžete stiahnúť tu

 

Sledujte nás a pripojte sa k nám ...

Novinky

23.05.2019 - Najnovšia referencia spokojného klienta

"S predajom nášho domu aj s celou dokumentáciou ohľadom kúpy sme boli maximálne spokojní....

viac >

30.04.2019 - Robí nám radosť robiť radosť

Nového majiteľa sme opäť našli v rýchlom termíne a pôvodným majiteľom sme zase vyhoveli novým...

viac >

19.04.2019 - Ďalšie domy odovzdané novým majiteľom

Dnes opäť odovzdané dva domčeky novým majiteľom :) Ďakujeme za dôveru a prajeme krásne prežitie...

viac >

20.03.2019 - Ucelený ranč s ubytovaním v katastri Kľačno

Ranč sa nachádza nad obcou Kľačno v okrese Prievidza, v oblasti Hornonitrianskej kotliny odkiaľ...

viac >
Pošlite nám vaše info