... najlepšia voľba v realitách

Alfa Reality - realitná kancelária

spokojný klient silvia
spokojný klient silvia
spokojný klient pavol
spokojný klient pavol
spokojný klient silvia 1
spokojný klient silvia 1
spokojný klient pavol 1
spokojný klient pavol 1
Vyhľadávanie ()

Daň z nehnuteľnosti je potrebné podať najneskôr do 31.01.2015

 

Pokiaľ ste v roku 2014 nadobudli nehnuteľnosť, či už kúpou, skolaudovaním, dražbou alebo zdedením, ste povinní podať daňové priznanie najneskôr do 31.01.2015.

Táto povinnosť platí u všetkých fyzických a právnických osôb, ktoré nadobudli nehnuteľnosť v priebehu roka 2014 a k 01.01.2015 sú zapísaní v katastri nehnuteľnosti, ale aj u tých, ktorí predali nehnuteľnosť v roku 2014 a k 01.01.2015 už nie sú zapísaní v katastri nehnuteľnosti. Povinnosti podanie daňového priznania majú ale aj tí, u ktorých došlo k zmene oproti minulému roku, tzn. napr. zmena výmery pozemku. Nakoľko aj táto skutočnosť má vplyv na vyrúbenie dane.

Daňou z nehnuteľnosti sa myslí daň zo stavieb, z pozemkov, z bytov a z nebytových priestorov, ktorú ukladá obec alebo mesto na základe zákona o miestnych daniach a poplatkov za komunálne odpady. Následne vypočítajú výšku Vašej dane. Jednotlivé sadzby nájdete na stránkach Vašej obce alebo mesta.

Daňové priznanie sa podáva na predpísanom tlačive. Riadne vyplnené tlačivo spolu s dokumentmi preukazujúcimi zmenu (napr. kópia rozhodnutia o povolení vkladu do katastra nehnuteľností, rozhodnutie o dedičstve a pod.). je potrebné odovzdať na mestskom alebo obecnom úrade.

Tlačivo si môžete stiahnúť tu

 

Sledujte nás a pripojte sa k nám ...

Novinky

26.06.2018 - najnovšia referencia spokojného klienta

Ďakujem realitnej kancelárii Alfa Reality SK za poskytnutie profesionálnej služby, čo sa týka...

viac >

19.06.2018 - najnovšia referencia spokojného klienta

Nemám žiadne námietky a som veľmi spokojná s vašimi službami. Veľká ústretovosť, priateľstvo a...

viac >

06.06.2018 - najnovšia referencia spokojného klienta

Ďakujem za trpezlivosť pri predaji rodinného domu vo Veľkom Klíži. Bol som veľmi spokojný s Vašou...

viac >

05.06.2018 - najnovšia referencia spokojného klienta

Bola som veľmi spokojná s prácou Alfa Reality SK. Budem určite odporúčať.

viac >
Pošlite nám vaše info