... najlepšia voľba v realitách

Alfa Reality - realitná kancelária

Reality vs dane 2020
Vyhľadávanie ()

Daň z predaja nehnuteľnosti

 

Daň z predaja nehnuteľnosti sa platí pri predaji v prípade, že ste boli jej majiteľom kratšie než 5 rokov pred predajom. Ak vlastníte byt, dom či inú nehnuteľnosť dlhšie ako päť rokov, nemusíte už platiť daň z predaja nehnuteľnosti. Daň z predaja nehnuteľnosti taktiež nemusia platiť osoby, ktoré spĺňajú obe nasledujúce podmienky:

- získali ste nehnuteľnosť do vlastníctva pred 1.1.2011 (teda najneskôr do 31.12.2010)

- a zároveň ste v nej mali prihlásený trvalý pobyt najmenej 2 roky pred predajom nehnuteľnosti

Ďalej sú od platenia dane z predaja nehnuteľnosti oslobodené príjmy z predaja nehnuteľnosti nadobudnutej dedením, ak poručiteľ vlastnil nehnuteľnoť viac ako 5 rokov, resp. ak vlastnil poručiteľ nehnuteľnosť menej ako 5 rokov, ale mal v nej aspoň dva roky prihlásený trvalý pobyt. Trvalý pobyt sa ale vzťahuje len ak ste nehnuteľnosť nadobudli do konca roku 2010.

Toto oslobodenie sa však nevzťahuje na príjmy, ktoré plynú daňovníkovi podľa zmluvy o budúcom predaji nehnuteľnosti, ak sa táto zmluva uzavrela pred uplynutím 5 rokov od  nadobudnutia nehnuteľnosti (alebo od jej vyradenia z obchodného majetku).

Príjmy musí daňovník zdaniť, aj keď kúpna zmluva bude uzatvorená až po piatich rokoch od  nadobudnutia nehnuteľnosti (alebo vyradenia z obchodného majetku) - kvôli existencii zmluvy o budúcom predaji podpísanej pred uplynutím lehoty 5 rokov.

Sadzba dane z predaja nehnuteľnosti je 19 %. Daň sa platí z rozdielu medzi obstarávacou cenou, za ktorú ste nehnuteľnosť získali a cenou, za ktorú ste nehnuteľnosť predali.

Započítať sa môžu aj preukázateľne vynaložené náklady súvisiace s touto nehnuteľnosťou. Napríkad:

- výdavky spojené s rekonštrukciou nehnuteľnosti

- odmenu znalca, advokáta

- províziu realitnej kancelárie

- a iné náklady, musíte však mať doklad o ich zaplatení

Ak by obstarávacia cena spolu s vyššie uvedenými nákladmi bola vyššia než predajná cena nehnuteľnosti (vznikol by tak záporný rozdiel), neplatí sa žiadna daň.

Nezabudnite, že posledný termín pre podanie ročného zúčtovania dane je 31. marca nasledujúceho roku.

 

Sledujte nás a pripojte sa k nám ...

Novinky

23.05.2019 - Najnovšia referencia spokojného klienta

"S predajom nášho domu aj s celou dokumentáciou ohľadom kúpy sme boli maximálne spokojní....

viac >

30.04.2019 - Robí nám radosť robiť radosť

Nového majiteľa sme opäť našli v rýchlom termíne a pôvodným majiteľom sme zase vyhoveli novým...

viac >

19.04.2019 - Ďalšie domy odovzdané novým majiteľom

Dnes opäť odovzdané dva domčeky novým majiteľom :) Ďakujeme za dôveru a prajeme krásne prežitie...

viac >

20.03.2019 - Ucelený ranč s ubytovaním v katastri Kľačno

Ranč sa nachádza nad obcou Kľačno v okrese Prievidza, v oblasti Hornonitrianskej kotliny odkiaľ...

viac >
Pošlite nám vaše info