... najlepšia voľba v realitách

Alfa Reality - realitná kancelária

reality-vs-dane-2019 http://www.vasosobnymakler.sk/reality-vs-dane-2019/
Vyhľadávanie ()

Daň z predaja nehnuteľnosti

 

Daň z predaja nehnuteľnosti sa platí pri predaji v prípade, že ste boli jej majiteľom kratšie než 5 rokov pred predajom. Ak vlastníte byt, dom či inú nehnuteľnosť dlhšie ako päť rokov, nemusíte už platiť daň z predaja nehnuteľnosti. Daň z predaja nehnuteľnosti taktiež nemusia platiť osoby, ktoré spĺňajú obe nasledujúce podmienky:

- získali ste nehnuteľnosť do vlastníctva pred 1.1.2011 (teda najneskôr do 31.12.2010)

- a zároveň ste v nej mali prihlásený trvalý pobyt najmenej 2 roky pred predajom nehnuteľnosti

Ďalej sú od platenia dane z predaja nehnuteľnosti oslobodené príjmy z predaja nehnuteľnosti nadobudnutej dedením, ak poručiteľ vlastnil nehnuteľnoť viac ako 5 rokov, resp. ak vlastnil poručiteľ nehnuteľnosť menej ako 5 rokov, ale mal v nej aspoň dva roky prihlásený trvalý pobyt. Trvalý pobyt sa ale vzťahuje len ak ste nehnuteľnosť nadobudli do konca roku 2010.

Toto oslobodenie sa však nevzťahuje na príjmy, ktoré plynú daňovníkovi podľa zmluvy o budúcom predaji nehnuteľnosti, ak sa táto zmluva uzavrela pred uplynutím 5 rokov od  nadobudnutia nehnuteľnosti (alebo od jej vyradenia z obchodného majetku).

Príjmy musí daňovník zdaniť, aj keď kúpna zmluva bude uzatvorená až po piatich rokoch od  nadobudnutia nehnuteľnosti (alebo vyradenia z obchodného majetku) - kvôli existencii zmluvy o budúcom predaji podpísanej pred uplynutím lehoty 5 rokov.

Sadzba dane z predaja nehnuteľnosti je 19 %. Daň sa platí z rozdielu medzi obstarávacou cenou, za ktorú ste nehnuteľnosť získali a cenou, za ktorú ste nehnuteľnosť predali.

Započítať sa môžu aj preukázateľne vynaložené náklady súvisiace s touto nehnuteľnosťou. Napríkad:

- výdavky spojené s rekonštrukciou nehnuteľnosti

- odmenu znalca, advokáta

- províziu realitnej kancelárie

- a iné náklady, musíte však mať doklad o ich zaplatení

Ak by obstarávacia cena spolu s vyššie uvedenými nákladmi bola vyššia než predajná cena nehnuteľnosti (vznikol by tak záporný rozdiel), neplatí sa žiadna daň.

Nezabudnite, že posledný termín pre podanie ročného zúčtovania dane je 31. marca nasledujúceho roku.

 

Sledujte nás a pripojte sa k nám ...

Novinky

02.02.2019 - Pezión v obci Zázrivá, ktorý je celoročne využívaný

Tento penzión má šesť ubytovacích jednotiek, dva apartmány, na prízemí reštauráciu a v jeho okolí...

viac >

28.01.2019 - Do konca januára je nutné podať priznanie na daň z nehnuteľnosti

Nezabudnite, že ak ste predali alebo kúpili nehnuteľnosť v roku 2018, tak musíte podať priznanie...

viac >

30.10.2018 - Odovzdanie ďalšieho domu novému majiteľovi

Dnešné odovzdávanie ďalšieho domu jeho novému majiteľovi :) Sme vďační, že sa podieľame na...

viac >

28.09.2018 - najnovšia referencia spokojného klienta

"Ďakujeme pánovi Kakašovi a jeho manželke,za jeho veľkú profesionalitu, trpezlivosť,...

viac >
Pošlite nám vaše info