... najlepšia voľba v realitách

Alfa Reality - realitná kancelária

Reality vs dane 2020
Vyhľadávanie ()

Daň z predaja nehnuteľnosti je potrebné uhradiť do konca marca

       

Kto musí podať daňové priznanie v spojitosti s predajom nehnuteľnosti?

Ak ste v minulom roku predali nehnuteľnosť, tak do konca marca máte povinnosť podať daňové priznanie a zaplatiť daň z príjmu z predaja nehnuteľnosti, pokiaľ Vám táto povinnosť  vznikla. Daňové priznanie je nutné podať najneskôr v termíne do 31. marca 2017 (piatok) a v rovnakom termíne ste povinný vypočítanú daň aj zaplatiť. Sadzba dane z príjmu z predaja nehnuteľnosti je 19 %.

Kto je oslobodený od platenia dane?

Ak ste vlastnili predanú nehnuteľnosť dlhšie ako 5 rokov, tak ste od platenia dane z predaja nehnuteľnosti oslobodený. Oslobodené od platenia dane z predaja nehnuteľnosti sú aj príjmy z predaja nehnuteľnosti nadobudnutej dedením v priamom rade alebo niektorým z manželov, ak poručiteľ (nebohý) vlastnil nehnuteľnosť viac ako 5 rokov. O dedenie v priamom rade ide vtedy, ak je poručiteľov príbuzný napríklad otec, matka, stará matka, syn, vnuk. Tento spôsob je výnimočný vtom, že do doby vlastníctva sa započítava aj vlastníctvo poručiteľa.

Pokiaľ tomu ale tak nie je, ani ste nevlastnili predanú nehnuteľnosť minimálne 5 rokov pred predajom, tak musíte zaplatiť daň z predaja nehnuteľnosti.

Z praxe: Syn zdedil rodinný dom po otcovi. Otec ho vlastnil pred smrťou takmer 10 rokov. Ak by syn nehnuteľnosť predal, bol by oslobodený od dane, keďže nehnuteľnosť zdedil po otcovi (ktorý mu bol v priamom príbuzenskom rade) a teda doba vlastníctva jeho otca sa započítava do doby vlastníctva syna – predávajúceho. Ak by ale syn zdedil dom po strýkovi, už by oslobodený od platenia dane nebol, lebo strýko mu nebol v priamom príbuzenskom rade.

Ako je možné znížiť základ dane?

Rozhodujúci vplyv na zníženie základu dane majú výdavky, ktoré viete použiť v daňovom priznaní na daň z príjmov z predaja nehnuteľnosti. Pre zjednodušenie sa tieto náklady rozdeľujú na tri druhy.

a) náklady spojené s nadobudnutím nehnuteľnosti

Stanovujú sa podľa toho, ako ste danú nehnuteľnosť získali do vlastníctva. Ak ste nehnuteľnosť získali kúpou, tak výdavkom bude kúpna cena. Ak ste nehnuteľnosť získali dedením, tak výdavkom je cena nehnuteľnosti zistená v čase nadobudnutia na základe znaleckého posudku, resp. je to cena uvedená v rozhodnutí o dedičstve.

Ak ste nehnuteľnosť získali darovaním, tak je potrebné posúdiť, či by v čase darovania bol alebo nebol darca oslobodený od platenia dane. Ak by darca bol oslobodený od platenia dane v čase darovania, tak výdavkom by bola cena určená znaleckým posudkom v čase darovania. Ak by ale darca nebol oslobodený od platenia dane v čase darovania, tak výdavkom by bola cena, za ktorú darca predmetnú nehnuteľnosť získal do vlastníctva.

b) náklady spojené s rekonštrukciou a údržbou nehnuteľnosti počas doby užívania

Po nákladoch spojených s nadobudnutím nehnuteľnosti si môžete ako výdavky započítať aj náklady, ktoré ste vynaložili na rekonštrukciu predmetnej nehnuteľnosti, na jej opravy a údržbu. Podstatné je, aby ste všetky započítané náklady vedeli aj reálne vydokladovať blokmi, či faktúrami.

c) náklady spojené s predajom nehnuteľnosti

Výdavky spojené s predajom nehnuteľnosti veľa predávajúcich podceňuje, ale v konečnom dôsledku môžu mať výrazný vplyv na konečnú výšku dane na úhradu.

Patria sem nasledovné položky:

– vyhotovenie znaleckého posudku

– vypracovanie kúpnej zmluvy

– poplatky na overenie podpisov

– kolky

– faktúra od realitnej kancelárie (v prípade predaja cez realitnú kanceláriu)

Výšku odmeny, ktorú si realitná kancelária účtovala musíte mať zadefinovanú v zmluve o sprostredkovaní realitných služieb a na túto sumu je realitná kancelária povinná vystaviť vám daňový doklad. Pokiaľ faktúru za sprostredkovanie predaja nemáte, treba si ju vyžiadať od realitnej kancelárie, ktorá Vám predaj sprostredkovala.

Príklady z praxe

Príklad 1: Pán Jozef v roku 2014 kúpil 3 izbový byt v sume 43 000 eur. Túto sumu má aj uvedenú v kúpnej zmluve. Tento byt následne kompletne zrekonštruoval a Hodnotu rekonštrukcie má vydokladovanú na 7 000 eur. Neskôr v roku 2016 byt predal v sume 50 000 eur. Na základe uvedeného má pán Jozef povinnosť podať daňové priznanie, do ktorého uvedie ako príjmy z predaja vo výške 50 000 eur a rovnako aj náklady na kúpu bytu a jeho následnú rekonštrukciu vo výške 50 000 eur. Znamená to, že p. Jozef má povinnosť síce podať daňové priznanie, ale jeho základ dane je 0 eur a preto nie je povinný platiť žiadnu daň. Ak by pán Jozef tento byt predal v sume 52 000 eur, tak by uviedol ako príjem v daňovom priznaní 52 000 eur a výdavky v sume 50 000 eur, čím by mu vznikol základ dane 2 000 eur. Z toho by mal povinnosť odviesť daň 19% zo sumy 2 000 eur a to je 380 eur a rovnako musí zaplatiť aj odvody do zdravotnej poisťovne 14 % zo sumy 2 000 eur a to je 280 eur.

Príklad 2: V roku 2013 ste nadobudli darovaním byt, ktorý ste následne v roku 2016 predali. Vzhľadom na to, že ste predali byt do piatich rokov od jeho nadobudnutia, nie je splnená podmienka oslobodenia od dane, preto ste povinný zaplatiť daň z príjmu. Najskôr musíte zistiť, akú výšku výdavkov si môžete pri predaji bytu uplatniť. V takom prípade, že darca v čase darovania vlastnil predmetný byt napr. 8 rokov, tak splnil podmienku oslobodenia od dane. Z toho vyplýva, že vy si môžete ako výdavok pri príjme z predaja bytu uplatniť cenu bytu v čase darovania zistenú znaleckým posudkom.

Viac informácii o daňových povinnostiach spojených s predajom nehnuteľnosti nájdete v ebooku Reality vs. dane 2017, ktorý je momentálne ZDARMA a môžete si ho stiahnuť okamžite na tomto linku www.vasosobnymakler.sk/reality-vs-dane-2017/.

 

Sledujte nás a pripojte sa k nám ...

Novinky

23.05.2019 - Najnovšia referencia spokojného klienta

"S predajom nášho domu aj s celou dokumentáciou ohľadom kúpy sme boli maximálne spokojní....

viac >

30.04.2019 - Robí nám radosť robiť radosť

Nového majiteľa sme opäť našli v rýchlom termíne a pôvodným majiteľom sme zase vyhoveli novým...

viac >

19.04.2019 - Ďalšie domy odovzdané novým majiteľom

Dnes opäť odovzdané dva domčeky novým majiteľom :) Ďakujeme za dôveru a prajeme krásne prežitie...

viac >

20.03.2019 - Ucelený ranč s ubytovaním v katastri Kľačno

Ranč sa nachádza nad obcou Kľačno v okrese Prievidza, v oblasti Hornonitrianskej kotliny odkiaľ...

viac >
Pošlite nám vaše info