... najlepšia voľba v realitách

Alfa Reality - realitná kancelária

spokojný klient silvia
spokojný klient silvia
spokojný klient pavol
spokojný klient pavol
spokojný klient silvia 1
spokojný klient silvia 1
spokojný klient pavol 1
spokojný klient pavol 1
Vyhľadávanie ()

Daň z prenájmu nehnuteľnosti

 

Daň z prenájmu je ľudový názov pre Daň z príjmov z prenajímania nehnuteľnosti (najčastejšie bytov). Zdaniť svoj príjem musia rovnako všetci ľudia, ktorí prenajímajú nehnuteľnosť. Daň však neplatia z celého hrubého príjmu, ale môžu si z neho odpočítať nezdaniteľnú časť i výdavky.

Každý prenajímateľ si zo svojho zárobku môže odpočítať 500 eur. Ak vlani na prenájme zarobil menej ako 500 eur, nemusí vôbec tento príjem zahrnúť do daňového priznania ani z neho zaplatiť daň. V prípade, že zarobil viac, do daňového priznania napíše len zárobok, ktorý túto sumu prekračuje. Napríklad ak niekto vlani zarobil na prenájme 2 000 eur, do daňového priznania uvedie ako svoj príjem sumu 1 500 eur.

V rovnakom pomere, ako si prenajímateľ zníži vďaka odpočítaniu 500 eur svoje príjmy, si musí znížiť aj svoje výdavky. To znamená, že ak niekto uvedie do daňového priznania vďaka 500-eurovej nezdaniteľnej časti 70 percent svojich príjmov, môže sem uviesť takisto len 70 percent zo svojich výdavkov.

Príjmy z prenájmu nehnuteľností, ktoré plynú manželom z ich bezpodielového spoluvlastníctva, zahŕňajú obaja manželia do základu dane v rovnakom pomere, ak sa nedohodnú inak. V akom pomere si manželia rozdelia dosiahnuté príjmy z prenájmu medzi sebou, v takom pomere si delia aj výdavky vynaložené na tieto príjmy. Obaja z manželov môžu pritom využiť nezdaniteľnú sumu vo výške 500 eur. Ak spolu nezarobia viac ako tisíc eur za rok, nemusia príjem z prenájmu zdaniť.

Ak prenajímanú nehnuteľnosť vlastnia dvaja alebo viacerí ľudia v podielovom spoluvlastníctve, musia si svoj príjem, ako aj výdavky rozdeliť podľa ich spoluvlastníckych podielov. Napríklad ak tretinu prenajímaného bytu vlastní brat a dve tretiny sestra, musí brat zdaniť tretinu príjmu z prenájmu a jeho sestra dve tretiny. Rovnako si musia rozdeliť aj výdavky.

Ľudia, ktorí nemajú prenajímanú nehnuteľnosť v obchodnom majetku, si môžu odpočítať len výdavky vynaložené na riadnu prevádzku prenajímanej nehnuteľnosti, ako sú výdavky na energie či ostatné služby. Do obchodného majetku sa zaraďuje byt alebo dom tak, že o ňom začneme účtovať ako o obchodnom majetku.

 

Sledujte nás a pripojte sa k nám ...

Novinky

30.10.2018 - Odovzdanie ďalšieho domu novému majiteľovi

Dnešné odovzdávanie ďalšieho domu jeho novému majiteľovi :) Sme vďační, že sa podieľame na...

viac >

28.09.2018 - najnovšia referencia spokojného klienta

"Ďakujeme pánovi Kakašovi a jeho manželke,za jeho veľkú profesionalitu, trpezlivosť,...

viac >

26.06.2018 - najnovšia referencia spokojného klienta

Ďakujem realitnej kancelárii Alfa Reality SK za poskytnutie profesionálnej služby, čo sa týka...

viac >

19.06.2018 - najnovšia referencia spokojného klienta

Nemám žiadne námietky a som veľmi spokojná s vašimi službami. Veľká ústretovosť, priateľstvo a...

viac >
Pošlite nám vaše info