... najlepšia voľba v realitách

Alfa Reality - realitná kancelária

reality-vs-dane-2019 http://www.vasosobnymakler.sk/reality-vs-dane-2019/
Vyhľadávanie ()

Energetické certifikáty

 

Zákonom 300/2012 bol novelizovaný zákon 555/2005 o energetickej hospodárnosti budov, z ktorého  vyplýva, že každý vlastník budovy musí dať vypracovať Energetický certifikát na svoju nehnuteľnosť.

Zákonom zo dňa 18. septembra 2012 sa mení a dopĺňa zákon č. 555/2005 o energetickej hospodárnosti budov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku – stavebný zákon, v znení neskorších predpisov.

Vlastník budovy musí ako súčasť svojej ponuky pri predaji alebo prenájme budovy uvádzať v reklamách a médiách už aj ukazovateľ integrovanej energetickej hospodárnosti z energetického certifikátu. Platí to aj na samostatnú časť, na ktorú bol vypracovaný energetický certifikát.

Majiteľ budovy, na ktorú sa vzťahuje povinná certifikácia, je povinný mať energetický certifikát už ku dňu uzatvorenia zmluvy o predaji, či prenájme budovy alebo jej časti. Majiteľ tejto nehnuteľnosti je povinný pri predaji nehnuteľnosti odovzdať platný energetický certifikát novému vlastníkovi alebo nájomcovi. Vlastník budovy musí do piatich pracovných dní odo dňa prevzatia certifikátu a energetického štítku vystaviť tento štítok na viditeľnom mieste.

 

Sledujte nás a pripojte sa k nám ...

Novinky

02.02.2019 - Pezión v obci Zázrivá, ktorý je celoročne využívaný

Tento penzión má šesť ubytovacích jednotiek, dva apartmány, na prízemí reštauráciu a v jeho okolí...

viac >

28.01.2019 - Do konca januára je nutné podať priznanie na daň z nehnuteľnosti

Nezabudnite, že ak ste predali alebo kúpili nehnuteľnosť v roku 2018, tak musíte podať priznanie...

viac >

30.10.2018 - Odovzdanie ďalšieho domu novému majiteľovi

Dnešné odovzdávanie ďalšieho domu jeho novému majiteľovi :) Sme vďační, že sa podieľame na...

viac >

28.09.2018 - najnovšia referencia spokojného klienta

"Ďakujeme pánovi Kakašovi a jeho manželke,za jeho veľkú profesionalitu, trpezlivosť,...

viac >
Pošlite nám vaše info