... najlepšia voľba v realitách

Alfa Reality - realitná kancelária

Reality vs dane 2020
Vyhľadávanie ()

Energetické certifikáty

 

Zákonom 300/2012 bol novelizovaný zákon 555/2005 o energetickej hospodárnosti budov, z ktorého  vyplýva, že každý vlastník budovy musí dať vypracovať Energetický certifikát na svoju nehnuteľnosť.

Zákonom zo dňa 18. septembra 2012 sa mení a dopĺňa zákon č. 555/2005 o energetickej hospodárnosti budov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku – stavebný zákon, v znení neskorších predpisov.

Vlastník budovy musí ako súčasť svojej ponuky pri predaji alebo prenájme budovy uvádzať v reklamách a médiách už aj ukazovateľ integrovanej energetickej hospodárnosti z energetického certifikátu. Platí to aj na samostatnú časť, na ktorú bol vypracovaný energetický certifikát.

Majiteľ budovy, na ktorú sa vzťahuje povinná certifikácia, je povinný mať energetický certifikát už ku dňu uzatvorenia zmluvy o predaji, či prenájme budovy alebo jej časti. Majiteľ tejto nehnuteľnosti je povinný pri predaji nehnuteľnosti odovzdať platný energetický certifikát novému vlastníkovi alebo nájomcovi. Vlastník budovy musí do piatich pracovných dní odo dňa prevzatia certifikátu a energetického štítku vystaviť tento štítok na viditeľnom mieste.

 

Sledujte nás a pripojte sa k nám ...

Novinky

23.05.2019 - Najnovšia referencia spokojného klienta

"S predajom nášho domu aj s celou dokumentáciou ohľadom kúpy sme boli maximálne spokojní....

viac >

30.04.2019 - Robí nám radosť robiť radosť

Nového majiteľa sme opäť našli v rýchlom termíne a pôvodným majiteľom sme zase vyhoveli novým...

viac >

19.04.2019 - Ďalšie domy odovzdané novým majiteľom

Dnes opäť odovzdané dva domčeky novým majiteľom :) Ďakujeme za dôveru a prajeme krásne prežitie...

viac >

20.03.2019 - Ucelený ranč s ubytovaním v katastri Kľačno

Ranč sa nachádza nad obcou Kľačno v okrese Prievidza, v oblasti Hornonitrianskej kotliny odkiaľ...

viac >
Pošlite nám vaše info