... najlepšia voľba v realitách

Alfa Reality - realitná kancelária

spokojný klient silvia
spokojný klient silvia
spokojný klient pavol
spokojný klient pavol
spokojný klient silvia 1
spokojný klient silvia 1
spokojný klient pavol 1
spokojný klient pavol 1
Vyhľadávanie ()

Energetické certifikáty

 

Zákonom 300/2012 bol novelizovaný zákon 555/2005 o energetickej hospodárnosti budov, z ktorého  vyplýva, že každý vlastník budovy musí dať vypracovať Energetický certifikát na svoju nehnuteľnosť.

Zákonom zo dňa 18. septembra 2012 sa mení a dopĺňa zákon č. 555/2005 o energetickej hospodárnosti budov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku – stavebný zákon, v znení neskorších predpisov.

Vlastník budovy musí ako súčasť svojej ponuky pri predaji alebo prenájme budovy uvádzať v reklamách a médiách už aj ukazovateľ integrovanej energetickej hospodárnosti z energetického certifikátu. Platí to aj na samostatnú časť, na ktorú bol vypracovaný energetický certifikát.

Majiteľ budovy, na ktorú sa vzťahuje povinná certifikácia, je povinný mať energetický certifikát už ku dňu uzatvorenia zmluvy o predaji, či prenájme budovy alebo jej časti. Majiteľ tejto nehnuteľnosti je povinný pri predaji nehnuteľnosti odovzdať platný energetický certifikát novému vlastníkovi alebo nájomcovi. Vlastník budovy musí do piatich pracovných dní odo dňa prevzatia certifikátu a energetického štítku vystaviť tento štítok na viditeľnom mieste.

 

Sledujte nás a pripojte sa k nám ...

Novinky

30.10.2018 - Odovzdanie ďalšieho domu novému majiteľovi

Dnešné odovzdávanie ďalšieho domu jeho novému majiteľovi :) Sme vďační, že sa podieľame na...

viac >

28.09.2018 - najnovšia referencia spokojného klienta

"Ďakujeme pánovi Kakašovi a jeho manželke,za jeho veľkú profesionalitu, trpezlivosť,...

viac >

26.06.2018 - najnovšia referencia spokojného klienta

Ďakujem realitnej kancelárii Alfa Reality SK za poskytnutie profesionálnej služby, čo sa týka...

viac >

19.06.2018 - najnovšia referencia spokojného klienta

Nemám žiadne námietky a som veľmi spokojná s vašimi službami. Veľká ústretovosť, priateľstvo a...

viac >
Pošlite nám vaše info