... najlepšia voľba v realitách

Alfa Reality - realitná kancelária

reality-vs-dane-2019 http://www.vasosobnymakler.sk/reality-vs-dane-2019/
Vyhľadávanie ()

Etický kódex realitnej spoločnosti Alfa Reality

Tento Etický kódex je vydaný spoločnosťou Alfa Reality SK s.r.o., so sídlom Prievidzská 254/26, 972 01  Bojnice, IČO: 46687874, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, oddiel: Sro, vložka: 26319/R (ďalej len „realitná kancelária“)

Tento Etický kódex predstavuje súhrn základných hodnôt, princípov a pravidiel správania realitného makléra spoločnosti Alfa Reality SK s.r.o. pri sprostredkovaní kúpy, predaja a prenájmu nehnuteľností. Pre správny výkon svojho povolania naši makléri dodržiavajú následovných 10 bodov.

 

1. Alfa Reality a naši realitní makléri vždy zastupujeme záujmy klienta ako svoje vlastné. Vykonávame svoje povolanie čestne, odborne, svedomito a zodpovedne v súlade s dobrými mravmi a poctivým obchodným menom.

2. Vždy uvádzame ceny aj s províziou našej realitnej kancelárie a vždy uvádzame pravdivé údaje o cenách ponúkaných nehnuteľnosti.

3. Správame sa vždy a za každých okolností tak, aby sme si zaistili dôveru klienta, vždy oznámime klientovi všetky informácie týkajúce sa obchodnej záležitosti, ktorú pre klienta dojednávame a nikdy nič nezamlčíme.

4. Chránime obchodné tajomstvo a zachovávame mlčanlivosť o všetkom o čom sa dozvieme pri výkone svojho povolania. Táto mlčanlivosť trvá pre našich maklérov aj po skončení pracovného pomeru v našej spoločnosti.

5. Realitný maklér spoločnosti Alfa Reality je odborník a v záujme zvyšovania svojich odborných znalostí sa sústavne stará o svoje vzdelávanie. Náš maklér neustále zvyšuje svoju odbornú kvalifikáciu za účelom zvyšovania kvality poskytovaných služieb.

6. Realitný maklér spoločnosti Alfa Reality vždy dbá najmä na naplnenie cieľov našich klientov, vždy vystupuje slušne a zachováva jasné vzťahy.

7. Náš maklér sa nesmie znížiť k zakrývaniu svojej identity a nesmie sa prezentovať ani ako súkromná osoba (súkromný záujemca). Sme hrdí na skutočnosť, že sme realitná kancelária.

8. Realitní makléri našej spoločnosti sú vo výkone svojho povolania nezávislí a viazaní sú len rozsahom poverenia nášho klienta, resp. zmluvou o sprostredkovaní. Svoje služby poskytujú vždy ochotne, svedomite a podľa svojho najlepšieho vedomia a svedomia.

9. Naši realitní makléri vždy dbajú na dobré vystupovanie a o úpravu zovňajšku, tak aby reprezentovali záujmy klienta a dobré meno našej spoločnosti.

10. Pri výkone svojho povolania rešpektujeme všeobecne záväzné právne predpisy Slovenskej republiky a dodržujeme zásady dobrých mravov, ústavu a zákony Slovenskej republiky, prípadne pravidlá toho štátu, v ktorom sa služby poskytujú.

 

Sledujte nás a pripojte sa k nám ...

Novinky

02.02.2019 - Pezión v obci Zázrivá, ktorý je celoročne využívaný

Tento penzión má šesť ubytovacích jednotiek, dva apartmány, na prízemí reštauráciu a v jeho okolí...

viac >

28.01.2019 - Do konca januára je nutné podať priznanie na daň z nehnuteľnosti

Nezabudnite, že ak ste predali alebo kúpili nehnuteľnosť v roku 2018, tak musíte podať priznanie...

viac >

30.10.2018 - Odovzdanie ďalšieho domu novému majiteľovi

Dnešné odovzdávanie ďalšieho domu jeho novému majiteľovi :) Sme vďační, že sa podieľame na...

viac >

28.09.2018 - najnovšia referencia spokojného klienta

"Ďakujeme pánovi Kakašovi a jeho manželke,za jeho veľkú profesionalitu, trpezlivosť,...

viac >
Pošlite nám vaše info