... najlepšia voľba v realitách

Alfa Reality - realitná kancelária

spokojný klient silvia
spokojný klient silvia
spokojný klient pavol
spokojný klient pavol
spokojný klient silvia 1
spokojný klient silvia 1
spokojný klient pavol 1
spokojný klient pavol 1
Vyhľadávanie ()

Odvody do zdravotnej poisťovne a predaj nehnuteľnosti

 

Povinnosť platiť poistné sa nevzťahuje na príjmy z predaja nehnuteľnosti, ktoré sú od platenia dane oslobodené. Od dane je oslobodený príjem z prevodu nehnuteľnosti vtedy, ak uplynulo 5 rokov od nadobudnutia nehnuteľnosti, resp. oslobodenie sa vzťahuje rovnako aj na príjmy z predaja nehnuteľnosti nadobudnutej dedením v priamom rade, ak uplynie 5 rokov odo dňa nadobudnutia nehnuteľnosti do vlastníctva poručiteľa.

V prvom rade musíte vedieť vymeriavací základ pre odvod poistného. Vymeriavací základ predstavuje zdaniteľný príjem znížený o výdavky preukázateľne vynaložené na jeho dosiahnutie. Príjmom je teda vaša predajná cena od ktorej ste odpočítali výdavky, ktoré ste aj preukázateľne vynaložili na obstaranie nehnuteľnosti. Výdavky sa počítajú prostriedky vynaložené na zhodnotenie, opravu, rekonštrukciu, resp. provízia realitnej kancelárie.

Z daného vymeriavacieho základu sa platí poistné vo výške 14%. Ak je platiteľ poisného osoba so zdravotným postihnutím, tak vtedy sa platí sadzba 7% zo základu.

Akonáhle ste dosiahli príjem z predaja nehnuteľnosti, vznikla vám povinnosť podať daňové priznanie, ktoré sa podáva do 31.3. v roku po uplynutí zdaňovacieho obdobia. Tieto údaje, ktoré ste v daňovom priznaní uviedli, zašle daňový úrad príslušnej pobočke zdravotnej poisťovne a tá vykoná vaše ročné zúčtovanie poistného.

Čo znamená, že pri predaji nehnuteľnosti budete musieť okrem dani z predaja zaplatiť aj odvody do zdravotnej poisťovne, čo spolu robí až 33 percent z vášho zisku.

 

Sledujte nás a pripojte sa k nám ...

Novinky

30.10.2018 - Odovzdanie ďalšieho domu novému majiteľovi

Dnešné odovzdávanie ďalšieho domu jeho novému majiteľovi :) Sme vďační, že sa podieľame na...

viac >

28.09.2018 - najnovšia referencia spokojného klienta

"Ďakujeme pánovi Kakašovi a jeho manželke,za jeho veľkú profesionalitu, trpezlivosť,...

viac >

26.06.2018 - najnovšia referencia spokojného klienta

Ďakujem realitnej kancelárii Alfa Reality SK za poskytnutie profesionálnej služby, čo sa týka...

viac >

19.06.2018 - najnovšia referencia spokojného klienta

Nemám žiadne námietky a som veľmi spokojná s vašimi službami. Veľká ústretovosť, priateľstvo a...

viac >
Pošlite nám vaše info