... najlepšia voľba v realitách

Alfa Reality - realitná kancelária

reality-vs-dane-2019 http://www.vasosobnymakler.sk/reality-vs-dane-2019/
Vyhľadávanie ()

Odvody do zdravotnej poisťovne a predaj nehnuteľnosti

 

Povinnosť platiť poistné sa nevzťahuje na príjmy z predaja nehnuteľnosti, ktoré sú od platenia dane oslobodené. Od dane je oslobodený príjem z prevodu nehnuteľnosti vtedy, ak uplynulo 5 rokov od nadobudnutia nehnuteľnosti, resp. oslobodenie sa vzťahuje rovnako aj na príjmy z predaja nehnuteľnosti nadobudnutej dedením v priamom rade, ak uplynie 5 rokov odo dňa nadobudnutia nehnuteľnosti do vlastníctva poručiteľa.

V prvom rade musíte vedieť vymeriavací základ pre odvod poistného. Vymeriavací základ predstavuje zdaniteľný príjem znížený o výdavky preukázateľne vynaložené na jeho dosiahnutie. Príjmom je teda vaša predajná cena od ktorej ste odpočítali výdavky, ktoré ste aj preukázateľne vynaložili na obstaranie nehnuteľnosti. Výdavky sa počítajú prostriedky vynaložené na zhodnotenie, opravu, rekonštrukciu, resp. provízia realitnej kancelárie.

Z daného vymeriavacieho základu sa platí poistné vo výške 14%. Ak je platiteľ poisného osoba so zdravotným postihnutím, tak vtedy sa platí sadzba 7% zo základu.

Akonáhle ste dosiahli príjem z predaja nehnuteľnosti, vznikla vám povinnosť podať daňové priznanie, ktoré sa podáva do 31.3. v roku po uplynutí zdaňovacieho obdobia. Tieto údaje, ktoré ste v daňovom priznaní uviedli, zašle daňový úrad príslušnej pobočke zdravotnej poisťovne a tá vykoná vaše ročné zúčtovanie poistného.

Čo znamená, že pri predaji nehnuteľnosti budete musieť okrem dani z predaja zaplatiť aj odvody do zdravotnej poisťovne, čo spolu robí až 33 percent z vášho zisku.

 

Sledujte nás a pripojte sa k nám ...

Novinky

30.04.2019 - Robí nám radosť robiť radosť

Nového majiteľa sme opäť našli v rýchlom termíne a pôvodným majiteľom sme zase vyhoveli novým...

viac >

19.04.2019 - Ďalšie domy odovzdané novým majiteľom

Dnes opäť odovzdané dva domčeky novým majiteľom :) Ďakujeme za dôveru a prajeme krásne prežitie...

viac >

20.03.2019 - Ucelený ranč s ubytovaním v katastri Kľačno

Ranč sa nachádza nad obcou Kľačno v okrese Prievidza, v oblasti Hornonitrianskej kotliny odkiaľ...

viac >

02.02.2019 - Pezión v obci Zázrivá, ktorý je celoročne využívaný

Tento penzión má šesť ubytovacích jednotiek, dva apartmány, na prízemí reštauráciu a v jeho okolí...

viac >
Pošlite nám vaše info