... najlepšia voľba v realitách

Alfa Reality - realitná kancelária

Reality vs dane 2020
Vyhľadávanie ()

Povinnosť platenia odvodov do zdravotnej poisťovne

 

      Povinnosť platenia odvodov do zdravotnej poisťovne pri

      predaji nehnuteľnosti vychádza zo zákona o zdravotnom

      poistení, ktorý ukladá povinnosť platiť poistné aj z

      ostatných príjmov. Do tejto skupiny patrí aj príjem z

      prevodu vlastníctva nehnuteľností. Povinnosť platenia

      poistného sa ale nevzťahuje na príjmy z predaja

nehnuteľnosti, ktoré sú od platenia dane oslobodené.

V prvom rade musíte vedieť vymeriavací základ pre odvod poistného. Vymeriavací základ predstavuje zdaniteľný príjem znížený o výdavky preukázateľne vynaložené na jeho dosiahnutie. Príjmom je teda vaša predajná cena od ktorej ste odpočítali výdavky, ktoré ste aj preukázateľne vynaložili na obstaranie nehnuteľnosti. Výdavky sa počítajú prostriedky vynaložené na zhodnotenie, opravu, rekonštrukciu, resp. provízia realitnej kancelárie.

Z daného vymeriavacieho základu sa platí poistné vo výške 14%. Ak je platiteľ poistného osoba so zdravotným postihnutím, tak vtedy sa platí sadzba 7% zo základu.

Ak ste dosiahli príjem z predaja nehnuteľnosti, vznikla vám povinnosť podať daňové priznanie, ktoré sa podáva do 31.3. v roku po uplynutí zdaňovacieho obdobia. Tieto údaje, ktoré ste v daňovom priznaní uviedli, zašle daňový úrad príslušnej pobočke zdravotnej poisťovne a tá vykoná vaše ročné zúčtovanie poistného.

Čo znamená, že pri predaji nehnuteľnosti budete musieť okrem dani z predaja zaplatiť aj odvody do zdravotnej poisťovne, čo spolu robí až 33 percent z vášho zisku.

Napríklad: Kúpili ste nehnuteľnosť v sume 60 000 eur a následne ste ju zrekonštruovali v sume 10 000 eur. Túto nehnuteľnosť ste v roku 2015 predali v sume 80 000 eur. Výdavky na jej predaj boli 200 eur.

Predajná cena –                                                           80 000 eur

Nadobudnutie nehnuteľnosti –                                  – 60 000 eur

Rekonštrukcia –                                                          – 10 000 eur

Náklady spojené s predajom –                                       – 200 eur

Základ dane –                                                                9 800 eur

Zo základu dane budete platiť 19 % daň z príjmov z predaja nehnuteľnosti a rovnako z tej istej sumy budete platiť aj 14 % poistné na zdravotné poistenie, čo vychádza 1 372 eur.

Nakoľko ste v danom prípade povinný podať daňové priznanie, tak údaje ktoré sú v daňovom priznaní uvedené ako „príjem z predaja nehnuteľnosti“ zašle daňový úrad príslušnej pobočke zdravotnej poisťovne a tá Vám následne vydá výkaz nedoplatkov. Na základe doručeného výkazu ste ako platiteľ poistného povinný uvedené nedoplatky zaplatiť zdravotnej poisťovni do 45 dní odo dňa právoplatnosti výkazu.

 

Sledujte nás a pripojte sa k nám ...

Novinky

23.05.2019 - Najnovšia referencia spokojného klienta

"S predajom nášho domu aj s celou dokumentáciou ohľadom kúpy sme boli maximálne spokojní....

viac >

30.04.2019 - Robí nám radosť robiť radosť

Nového majiteľa sme opäť našli v rýchlom termíne a pôvodným majiteľom sme zase vyhoveli novým...

viac >

19.04.2019 - Ďalšie domy odovzdané novým majiteľom

Dnes opäť odovzdané dva domčeky novým majiteľom :) Ďakujeme za dôveru a prajeme krásne prežitie...

viac >

20.03.2019 - Ucelený ranč s ubytovaním v katastri Kľačno

Ranč sa nachádza nad obcou Kľačno v okrese Prievidza, v oblasti Hornonitrianskej kotliny odkiaľ...

viac >
Pošlite nám vaše info