... najlepšia voľba v realitách

Alfa Reality - realitná kancelária

spokojný klient silvia
spokojný klient silvia
spokojný klient pavol
spokojný klient pavol
spokojný klient silvia 1
spokojný klient silvia 1
spokojný klient pavol 1
spokojný klient pavol 1
Vyhľadávanie ()

Povinnosť platenia odvodov do zdravotnej poisťovne

 

      Povinnosť platenia odvodov do zdravotnej poisťovne pri

      predaji nehnuteľnosti vychádza zo zákona o zdravotnom

      poistení, ktorý ukladá povinnosť platiť poistné aj z

      ostatných príjmov. Do tejto skupiny patrí aj príjem z

      prevodu vlastníctva nehnuteľností. Povinnosť platenia

      poistného sa ale nevzťahuje na príjmy z predaja

nehnuteľnosti, ktoré sú od platenia dane oslobodené.

V prvom rade musíte vedieť vymeriavací základ pre odvod poistného. Vymeriavací základ predstavuje zdaniteľný príjem znížený o výdavky preukázateľne vynaložené na jeho dosiahnutie. Príjmom je teda vaša predajná cena od ktorej ste odpočítali výdavky, ktoré ste aj preukázateľne vynaložili na obstaranie nehnuteľnosti. Výdavky sa počítajú prostriedky vynaložené na zhodnotenie, opravu, rekonštrukciu, resp. provízia realitnej kancelárie.

Z daného vymeriavacieho základu sa platí poistné vo výške 14%. Ak je platiteľ poistného osoba so zdravotným postihnutím, tak vtedy sa platí sadzba 7% zo základu.

Ak ste dosiahli príjem z predaja nehnuteľnosti, vznikla vám povinnosť podať daňové priznanie, ktoré sa podáva do 31.3. v roku po uplynutí zdaňovacieho obdobia. Tieto údaje, ktoré ste v daňovom priznaní uviedli, zašle daňový úrad príslušnej pobočke zdravotnej poisťovne a tá vykoná vaše ročné zúčtovanie poistného.

Čo znamená, že pri predaji nehnuteľnosti budete musieť okrem dani z predaja zaplatiť aj odvody do zdravotnej poisťovne, čo spolu robí až 33 percent z vášho zisku.

Napríklad: Kúpili ste nehnuteľnosť v sume 60 000 eur a následne ste ju zrekonštruovali v sume 10 000 eur. Túto nehnuteľnosť ste v roku 2015 predali v sume 80 000 eur. Výdavky na jej predaj boli 200 eur.

Predajná cena –                                                           80 000 eur

Nadobudnutie nehnuteľnosti –                                  – 60 000 eur

Rekonštrukcia –                                                          – 10 000 eur

Náklady spojené s predajom –                                       – 200 eur

Základ dane –                                                                9 800 eur

Zo základu dane budete platiť 19 % daň z príjmov z predaja nehnuteľnosti a rovnako z tej istej sumy budete platiť aj 14 % poistné na zdravotné poistenie, čo vychádza 1 372 eur.

Nakoľko ste v danom prípade povinný podať daňové priznanie, tak údaje ktoré sú v daňovom priznaní uvedené ako „príjem z predaja nehnuteľnosti“ zašle daňový úrad príslušnej pobočke zdravotnej poisťovne a tá Vám následne vydá výkaz nedoplatkov. Na základe doručeného výkazu ste ako platiteľ poistného povinný uvedené nedoplatky zaplatiť zdravotnej poisťovni do 45 dní odo dňa právoplatnosti výkazu.

 

Sledujte nás a pripojte sa k nám ...

Novinky

30.10.2018 - Odovzdanie ďalšieho domu novému majiteľovi

Dnešné odovzdávanie ďalšieho domu jeho novému majiteľovi :) Sme vďační, že sa podieľame na...

viac >

28.09.2018 - najnovšia referencia spokojného klienta

"Ďakujeme pánovi Kakašovi a jeho manželke,za jeho veľkú profesionalitu, trpezlivosť,...

viac >

26.06.2018 - najnovšia referencia spokojného klienta

Ďakujem realitnej kancelárii Alfa Reality SK za poskytnutie profesionálnej služby, čo sa týka...

viac >

19.06.2018 - najnovšia referencia spokojného klienta

Nemám žiadne námietky a som veľmi spokojná s vašimi službami. Veľká ústretovosť, priateľstvo a...

viac >
Pošlite nám vaše info