... najlepšia voľba v realitách

Alfa Reality - realitná kancelária

spokojný klient silvia
spokojný klient silvia
spokojný klient pavol
spokojný klient pavol
spokojný klient silvia 1
spokojný klient silvia 1
spokojný klient pavol 1
spokojný klient pavol 1
Vyhľadávanie ()

3. krok - Rezervácia nehnuteľnosti

 

Pokiaľ si záujemca o kúpu nehnuteľnosti, resp. prenájom nehnuteľnosti definitívne vybral z ponuky spoločnosti Alfa Reality SK s.r.o., je potrebný podpis rezervačnej zmluvy a úhrada rezervačného poplatku, aby sme mohli pristúpiť k vypracovaniu zmlúv potrebných k prevodu vlastníctva nehnuteľnosti, resp. nájomnej zmluvy. Až po úhrade rezervačného poplatku je konkrétna nehnuteľnosti definitívne rezervovaná po dobu rezervácie bližšie špecifikovanej v rezervačnej zmluve. Táto nehnuteľnosť už nebude ďalej ponúkaná zo strany našej realitnej kancelárie a ani majiteľa nehnuteľnosti.

 

Čo je dôležité, aby ste vedeli pri podpise rezervačnej zmluvy?

- záujemca o kúpu nehnuteľnosti podpisuje rezervačnú zmluvu s maklérom Alfa Reality SK s.r.o., pokiaľ sa maklér preukáže platnou písomnou plnou mocou vydanou vedením spoločnosti.

- rezervačný poplatok sa vkladá výlučne na účet spoločnosti Alfa Reality SK s.r.o., ktorý je uvedený v rezervačnej zmluve, alebo do rúk kompetentného zástupcu našej spoločnosti, ktorý sa musí kupujúcemu preukázať plnou mocou k preberaniu hotovosti.

- prijatie rezervačného poplatku v hotovosti potvrdí zástupca spoločnosti Alfa Reality SK s.r.o. príjmovým dokladom, kde bude razítko spoločnosti Alfa Reality SK s.r.o. a podpis splnomocneného makléra tejto spoločnosti.

- pokiaľ je rezervačný poplatok alebo jeho časť hradený priamym vkladom v banke, alebo bankovým prevodom na účet, tak vždy len na číslo účtu spoločnosti Alfa Reality SK s.r.o. - 5031078815/0900, vedený v SLSP, a.s. Úhrada na iný ako spomínaný účet nebude považovaná za splnenie záväzku uhradenia rezervačného poplatku.

- klient, ktorý uhradí rezervačný poplatok bude najneskôr do troch pracovných dní od podpisu rezervačnej zmluvy upozornený, že jeho úhrada bola zaevidovaná a rovnako došlo k zaevidovaniu rezervačnej zmluvy právnym oddelením Alfa Reality SK s.r.o. Klient bude upozornený emailovou informáciu na adresu, ktorú uviedol v podpísanej rezervačnej zmluve. Spoločnosť Alfa Reality SK s.r.o. žiada svojich klientov, aby v prípade, že neobdržia emailom informáciu o zaevidovaní rezervačného poplatku kontaktovali vedenie spoločnosti na adresu alfa-ZVNC-alfareality.sk.

- následne právne oddelenie spoločnosti Alfa Reality SK s.r.o. vypracuje všetky potrebné zmluvy potrebné k prevodu vlastníctva nehnuteľnosti v termíne aký bol dojednaný v zaevidovanej rezervačnej zmluve.

 

Sledujte nás a pripojte sa k nám ...

Novinky

30.10.2018 - Odovzdanie ďalšieho domu novému majiteľovi

Dnešné odovzdávanie ďalšieho domu jeho novému majiteľovi :) Sme vďační, že sa podieľame na...

viac >

28.09.2018 - najnovšia referencia spokojného klienta

"Ďakujeme pánovi Kakašovi a jeho manželke,za jeho veľkú profesionalitu, trpezlivosť,...

viac >

26.06.2018 - najnovšia referencia spokojného klienta

Ďakujem realitnej kancelárii Alfa Reality SK za poskytnutie profesionálnej služby, čo sa týka...

viac >

19.06.2018 - najnovšia referencia spokojného klienta

Nemám žiadne námietky a som veľmi spokojná s vašimi službami. Veľká ústretovosť, priateľstvo a...

viac >
Pošlite nám vaše info