... najlepšia voľba v realitách

Alfa Reality - realitná kancelária

Reality vs dane 2020
Vyhľadávanie ()

Zmluva o budúcej kúpnej zmluve

 

Zmluva o budúcej kúpnej zmluve je zmluva, ktorá ukladá účastníkom zmluvnú povinnosť uzavrieť do dohodnutej doby riadnu kúpnu zmluvu, o ktorej podstatných náležitostiach sa zmluvné strany musia dohodnúť. Takáto zmluva musí byť vyhotovená v písomnej forme, inak je neplatná.

V zmluve o budúcej kúpnej zmluve ide o určenie predmetu zmluvy, ide o prevzatie záväzku predávajúceho nehnuteľnosť odovzdať a prevzatie záväzku kupujúceho nehnuteľnosť prevziať a samozrejme zaplatiť dohodnutú kúpnu sumu. Vhodné je aj dať samotnú kúpnu zmluvu ako prílohu do zmluvy o budúcej kúpnej zmluve, aby sa predišlo prípadným nedorozumeniam. Zmluva o budúcej kúpnej zmluve musí obsahovať všetky podstatné náležitosti ako je výška kúpnej sumy, spôsob úhrady kúpnej sumy, termín uvoľnenia nehnuteľnosti, odovzdania nehnuteľnosti, stav a príslušenstvo nehnuteľnosti, ako aj ďalšie zákonom predpísané náležitosti.

Je dôležité vedieť, že podpísaním zmluvy o budúcej kúpnej zmluve ešte nedochádza k prevodu vlastníckeho práva, pretože túto zmluvu nie je možné predložiť ako súčasť Návrhu na vklad do katastra nehnuteľností. Na uskutočnenie prevodu musia obe strany uzatvoriť ešte riadnu kúpnu zmluvu týkajúcu sa prevodu vlastníckeho práva nehnuteľnosti.

Pokiaľ by jedna zo zmluvných strán odmietla splniť svoj záväzok, vyplývajúci zo zmluvy o budúcej zmluve, druhá strana sa môže domáhať na súde vydania rozsudku, ktorý „nahradí podpis“ strany, ktorá odmietla zmluvu podpísať. Tohto práva sa možno na súde domáhať do jedného roka. Právo na náhradu škody tým nie je dotknuté.

 

Sledujte nás a pripojte sa k nám ...

Novinky

23.05.2019 - Najnovšia referencia spokojného klienta

"S predajom nášho domu aj s celou dokumentáciou ohľadom kúpy sme boli maximálne spokojní....

viac >

30.04.2019 - Robí nám radosť robiť radosť

Nového majiteľa sme opäť našli v rýchlom termíne a pôvodným majiteľom sme zase vyhoveli novým...

viac >

19.04.2019 - Ďalšie domy odovzdané novým majiteľom

Dnes opäť odovzdané dva domčeky novým majiteľom :) Ďakujeme za dôveru a prajeme krásne prežitie...

viac >

20.03.2019 - Ucelený ranč s ubytovaním v katastri Kľačno

Ranč sa nachádza nad obcou Kľačno v okrese Prievidza, v oblasti Hornonitrianskej kotliny odkiaľ...

viac >
Pošlite nám vaše info